Välkommen till Norrängens Vägsamfällighet!

Syftet med vår nya hemsida är att ge information och nyheter om vad som händer och sker med vår gemensamma väg. Här hittar du protokoll, stadgar, regler, nyheter, kontaktinformation till styrelsen och en del annat. Medlemsregistret är lösenordsskyddat och lösenord kan fås på begäran. Sidan kommer  att uppdateras löpande och vi emotser gärna tips och frågor kring denna.