Reparation av vägen

Asfaltsgruppen kommer att reparera de skador som fibergrävningarna orsakat och även våra egna skador. Arbetet kommer sannorlikt att påbörjas under v. 23-24.