Översiktsplan Bestorp

En ny version av översiktsplanen för Bestorp  har tagits fram och även denna har stor påverkan på Norrängen. Läs igenom och kom gärna med synpunkter till styrelsen så snart som möjligt.

Kommunen har gått oss tillmötes med att förlänga remisstiden för synpunkter samt
att hålla ett informationsmöte när förhoppningsvis flera av oss sannolikt är på plats.

Informationsmötet äger rum Torsdag den 9 Juli kl 10-12

Plats: Eklunda (om inget annat meddelas)

Sista datum att komma in med synpunkter: Fredag 17 Juli

Vänligen meddela om ni har för avsikt att deltaga på mötet.

 

Ladda ner