Ny översiktsplan

Information om förslag till ny översiktsplan för Bestorp har tidigare lämnats. I dess ursprungliga form skulle denna ha en mycket omfattande påverkan för Norrängen. En reviderad plan har därefter presenterats som är mindre omfattande men lär fortfarande påverka området kring vägen. Mer information kommer att presenteras efter hand.