Lantmäteriförrättning

Ansökan om ny lantmäteriförrättning skickades in i juni 2013. Ett informationsmöte för samtliga medlemmar och andra intressenter hölls den 25 Oktober 2013 i Bestorps Folkets Hus. En referensgrupp bildades för att bistå myndigheten i arbetet.  Ett förslag till ny modell för uttag av medlemsavgifter är under utarbetande och färdigt förslag beräknas presenteras under våren 2014. För mer information, kontakta ordföranden.