Årsavgifter 2015-16

Av årsmötet beslutad årsavgift 3,000 kr per hel andel (1,500 för 0,5 osv) skall inbetalas på föreningens PG konto senast 30 September 2015. För närmare information om andelar och konto nr – se debiteringslängden.

OBS – INGEN FAKTURA SKICKAS UT